FAIF – Fagtekst i fokus

Rosenholm skole har tatt i bruk FAIF (Fagtekst i fokus) på mellomtrinnet. Dette er en videreføring av TIEY som Rosenholm skole bruker på småtrinnet.

"Fagtekst i fokus" (FaIF) er et undervisningsprogram for 4.-7. trinn, programmet viderefører prinsippene i "Tidlig Innsats Early Years" (TIEY). 

De fire grunnelementene er:

  • Strukturert klasseromsprogram
  • Tilpasset opplæring
  • Samarbeid med foreldre
  • Kurs og oppfølging av lærere

I undervisningen arbeider elevene med ulike fagtekster i fagene norsk, matematikk, RLE, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Det arbeides med de grunnleggende ferdighetene i hver undervisningsøkt.

  • Å kunne utrykke seg muntlig
  • Å kunne utrykke seg skriftlig
  • Å kunne lese
  • Å kunne regne
  • Å kunne bruke digitale verktøy

Programmet er utviklet for å imøtekomme skolens behov for fleksibilitet og struktur på mellomtrinnet.