Miljøuker

Et bilde av en hånd som holder jorden forsiktig med vindmøller og grønne jorder.

I forbindelse med at vi om et år skal begynne å jobbe etter den nye fagfornyelsen, har vi på skolen begynt med å forberede oss. 

I fagfornyelsen står tverrfaglig samarbeid sterkt hvor man skal jobbe mer prosjekt og temabasert og få tid til å jobbe med et tema over tid.

 

5-7 Miljøstasjoner

I løpet av disse to ukene hvor hele skolen har hatt fokus på miljø, har også 5-7 hatt stasjonsdager hvor elevene har vært delt i grupper med elever fra 5-7 i hver gruppe. 

Elevene har deltatt i diskusjonsgrupper og i etterkant av diskusjonen skrevet brev til statsministeren. 

Det har vært stjerneorientering med fokus på miljøspørsmål.

Elevene løste sudokuoppgaver og laget et miljøvennlig forbrenningsanlegg av papir.

 

1-4 Miljøstasjoner

Torsdag 6. juni hadde vi miljøstasjoner for 1-4 trinn. Elevene ble blandet i 6 forskjellige grupper, det vil si at det var elever fra 1-4 trinn i hver gruppe. Hver gruppe var innom 6 forskjellige stasjoner i løpet av skoledagene. 

 

På en stasjon var elevene med og diskuterte hvordan de ønsket at Jorden skulle være for at den skulle være et godt sted for dem å leve. Etterpå tegnet de deres drøm. Dette ble til en fin Collage.

På en annen stasjon så de først en liten film om hva man fant i magen til en død hval. Etterpå gikk de rundt på et område på skolen og fant søppel. Dette søppelet tok de med tilbake til klasserommet hvor de limte det på en tegnet hval. Det ble tilslutt 3 hvaler laget av søppel.

Elevene fikk høre på eventyr og de satt som tente lys og hørte på at Beate leste for dem før de gikk videre til en annen spennende stasjon.

De fikk være med å samle inn statistikk på hvor mange biler som kjørte forbi skolen. Hvor mange var elektriske, hvor mange busser, sykler med videre som de så lagde statistikk av.

Miljøkor var en annen stasjon og den siste stasjonen var søppelsortering. Her fikk de vise gjennom lek hva de kunne om sortering av søppel.

 

Det var en dag med mange ulike og gode opplevelser for voksne og barn.

Kick Off

Da ble miljøukene startet med en samling foran administrasjonsbygningen. Lene, vår assisterende rektor, holdt en liten tale før 5.trinn sang en sang og 7.trinn leste dikt. Før alle "miljøagentene gikk tilbake til klassehusene, hadde 6. trinn laget en liten sorterings-konkurranse. 

 

Da er vi godt i gang

Da er vi godt i gang med tverrfaglige miljøuker på Rosenholm skole.

Lærerne har så langt det har vært mulig, fått miljø og bærekraftig utvikling inn i fagene.
Skolen vår har også blitt sertifisert som Miljøfyrtårn, det forplikter oss til å jobbe målrettet med bærekraftig fokus på arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Klassene vil i løpet av perioden legge ut resultater av arbeidet sittJ

Følg med!