Helsesøster

Ann-Cecilie Hessevik Paulsen er helsesøster på Rosenholm skole.

Mob: 947 83 711

Under finner vi en oversikt over når hun er på skolen, og i hvilke uker hun ikke vil være her.