Pålogging: Skoleplattform Oslo

Det ble utarbeidet et eget informasjonsskriv. I informasjonsskrivet står det hvordan man logger seg på og hva den nye løsningen innebærer.

Påloggingen gjøres via hjemmesiden. Øverst i høyre hjørne finner du knappen for "Logg inn"
Når du klikker på denne får du to valg: "Elever og ansatte og foresatte"
Elevene klikker seg inn på "elever og ansatte" og du som foresatt klikker deg inn på "foresatte".

Inne i Portalen finner dere ulike "apper" utfra hvilket behov elever og ansatte har, og du som foresatt har.
Elever
Du finner Its learning, Fravær, Office365, E post ,Salaby og Radius

Foresatte
Du finner fravær for dine barn, Its learning(mine fag) og OM som er en lenke til nyheter/hva som skjer i Osloskolen.

Hvis det er noe dere lurer på i forbindelse med denne løsningen eller andre ting som vedrører IKT, kan dere kontakte skolens IKT ansvarlig: Siri Hjorth-Johansen.