Skole-hjem samarbeid

Oslo kommune har laget en egen Oslostandard for hjem–skole- samarbeid.

Standarden sier hva du kan forvente av din skole og hvordan du som foresatt kan bidra, både i den daglige oppfølgingen av barnet ditt og i skolens samarbeidsorganer som Foreldrerådenes Arbeidsutvalg (FAU) og skolemiljøutvalget.