6. trinn og perspektivtegning

Tegning av en vei som går mellom to husrekker. Veien er bred foran og smal bakover

Perspektivtegning er et område hvor matematikk og kunst møtes, hvor man kan se hvordan matematikken ble utviklet videre for å møte et behov innen kunsten. Formålet med perspektivtegning er å avbilde virkeligheten på en realistisk måte.