Collage laget av 7. trinn

Elevene på 7. trinn har ved bruk av teknikken collage og ulike kunstnere og deres portrettbilder laget sine egne bilder

7.trinn har i Kunst og håndverk jobbet med en kunstoppgave der de har satt seg inn i en selvvalgt maler fra kunsthistorien. Elevene har videre valgt seg et av kunstnerens portrettmalerier som de har laget en versjon av i teknikken collage.