Nytt fra sløyden

Et rødt balansebrett laget på sløyden og to føtter som står oppå
En trekniv laget på sløyden pusset og ligger på et trebord
Ferdig  rødt balansebrett med logo; Liverpool på.
En trekkniv laget på sløyden av elever på Rosenholm skole.