"Tenk høyt, regn bedre."

Elevene på 6 trinn jobber med tekststykker i matematikk på SmartBoard

Utregning av et matematikkstykke på SmartBoard

Elevene på 6. trinn bruker metoden: "Tenk høyt, regn bedre", og viser her ulike metoder av å finne svaret på.