Hovedseksjon

Om AKS på Rosenholm

En tegnning av smilende figurer som leser, sparker fotball, maler og baker.

 

Vi har et sambruk med skolen og bruker klassehus, spesialrom og skolegården med variert utemiljø. Våre nærmeste naboer er Søndre Aas gård og Hvervenbukta ved sjøen.

Skolen har tilbud om gratis kjernetid på AKS for alle elever fra 1.-4. trinn, samt elever fra 1.-7. trinn med særskilte behov. Her går ca. 160 av skolens flotte elever før og etter skoletid for å leke, lære og oppleve sammen. Elevene blir møtt av en engasjert personalgruppe med bred kompetanse i arbeid med barn.

 

Aktivitetsskolen vår kjennetegnes ved:

- å være en del av et helhetlig tilbud til alle elevene på 1.-4. trinn i samarbeid med skolen

- å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling

- å ha et strukturert, forutsigbart og læringsstøttende aktivitetstilbud knyttet til målområdene i rammeplanen og fagfornyelsen

- å ha ansatte som er engasjerte i barn og læring, er imøtekommende og serviceinnstilte

- å være en trygg, inkluderende og mobbefri arena hvor alle elever blir sett og respektert for den de er