Hovedseksjon

Om AKS på Rosenholm

Lokalene ligger fint til på skolens område med variert utemiljø. Våre nærmeste naboer er Søndre Aas gård og Hvervenbukta ved sjøen.

Vi er en liten Aktivitetsskole med ca. 85 barn fordelt på 3 avdelinger:

  • En avdeling for multifunksjonshemmede
  • Én for 1. og 2. trinn
  • Én avdeling for 3. og 4. trinn

Vi har mange barn med særskilte behov som er integrert i avdelingene.

Vi er så heldige å ha en personalgruppe hvor flere har relevant formell utdannelse og andre med mange års erfaring og praksis i arbeid med barn.