Hovedseksjon

NISK

Kurset varer i åtte uker, med 8 økter (i uka) av 30 minutter over en 8 ukers periode. Det vil være i tillegg til ordinær undervisning. Kurset er for 1.-4.trinnselever, med tre til seks elever i gruppen. Målet med kurset er å øke elevenes norskspråklige ferdigheter.

NISK er et systematisk og strukturert undervisningsopplegg, slik at elevene tilegner seg funksjonelle strategier for å utvikle språket. Kurset tilpasses til ulike målgrupper, og den ekstra innsats skal danne grunnlag for senere utvikling - å kunne tilegner seg kunnskap ved å lytte til, lese og skrive norsk. Gjennom kurset øker ordforrådet og begrepsforståelse, slik at eleven skal være bedre rustet til å delta i den ordinære undervisningen. Elevene kartlegges før og etter kurset.