Hovedseksjon

Klasser og klassehus 2022-23

Klasse

Klassehus

1A

1

1B

2

 

 

2A

4

2B

5

3A

8

3B

9

4A

6

4B

7

5A

10

5B

11

6A

12

6B

13

7A

14

7B

15

Oasen

Rosetten og Kilden

Lagunen

Rosenhallen