Hovedseksjon

Elevrådet

Årets elevråd ved Rosenholm skole:

Trinn/ Representant/Vararepresentant

 4a:             

 4b:             

 5a:             

 5b:             

 6a             

 7a:            

 7b:            

 

 

Kontakt elevrådet

Har du som elev en sak som du ønsker at elevrådet skal ta opp, kan du ta kontakt med en av elevrådsrepresentantene enten i egen klasse eller en av de andre representantene.

Hovedsaker for elevrådet, skoleåret 2019-20

Vi fortsetter fjorårets arbeid med fokus på inkludering, positive ord, fremsnakking og mobbefritt miljø

I fjor jobbet elevrådet frem "Rosenholmtimen"- den gode timen. Her vil årets elevråd etter hvert komme med nye innspill knyttet til bruk av Ipad i klasserommet.

Elevrådet skal også jobbe med overordnet del i Fagfornyelsen. Her er det omsorg, inkludering, anekjennelse og tilhørighet som blir viktig å ha fokus på fremover.

Hovedsak for Elevrådet skoleåret 2018/19

Rosenholmklassen

Dette skoleåret har elevrådet jobbet med kriterier til "Drømmetimen". De startet med å spørre lærerne hva de mente ville være viktig, både krav til dem selv og forventninger til elevene. Elevrådet gjorde så det samme, forventninger til lærerne og til seg selv. Forslagene var mange, og de valgte til slutt ut 3 kriterier fra hver gruppe.

Alle klasser har fått utlevert en plakat som skal henge synlig i klasserommet. Lærer og klassen skal daglig sjekke ut om kriteriene er oppnådd. Den klassen som mestrer dette best vil bli kåret til årets Rosenholmklasse.

Hovedsak for elevrådet skoleåret 2017/18

Vinter/vår 2018:

Vi fortsetter arbeidet med å skape et godt psykososialt miljø på Rosenholm skole. Før jul jobbet vi med "positive ord" og "mobbefritt miljø". Dette er viktige tema vi skal fortsette med, men også "inkludere" og "fremsnakke"skal være tema utover våren.

I samarbeid med lærerne har vi blitt enige om at sosial kompetanse skal handle om dette, og være synlig både i klasserommene og ute på skolens område.

Assisterende rektor Lene Slettestøl Døhlen har ansvaret med å innkalle og være med på elevrådsmøtene.

Positive ord

Positive ord!

På skolen jobber vi med "positive ord" og "Mobbefritt miljø".

Her har 7. trinn laget flotte plakater som henger på biblioteket.

Ta en titt når du går forbi.

Bilde av en plakat med positive ord

Tankekart om begrepet inkludering

Tankekart over hva betyr det å inkludere

Hva betyr det å inkludere. Hva ligger i ordet, og hvorfor mener du at det er viktig å inkludere?

 

Jeg inkluderer

Vi ser på årsaker og virkninger av inkludering.