Elevrådet

Årets elevråd ved Rosenholm skole

 

Klasse

4a

4b

5a

5b

6ab

7ab

Hovedrepresentant

 

Maximilian

Maya

 

Yasmin

 

Abedin

 

Mimunt

 

Renate

Laiba

 

Vararepresentant

 

Astrid

 

Eskil

 

Anette

Sofia

 

Julia

 

 Fokusområdene fram til jul er at det er mobbefritt på skolen, og at elever og voksne bruker positive ord når vi snakker med og om hverandre.

Assisterende rektor Lene Slettestøl Døhlen har ansvaret med å innkalle og være med på elevrådsmøtene.

Kontakte elevrådet

Har du som elev en sak som du ønsker at elevrådet skal ta opp, kan du ta kontakt med en av elevrådsrepresentantene enten i egen klasse eller en av de andre representantene.