Elevrådet

Årets elevråd ved Rosenholm skole

Klasse

4a

4b

5a

5b

6ab

7ab

Hovedrepresentant

 

Maximilian

Maya

 

Yasmin

 

Abedin

 

Mimunt

 

Renate

Laiba

 

Vararepresentant

 

Astrid

 

Eskil

 

Anette

Sofia

 

Julia

 


Vinter/vår 2018:

Vi fortsetter arbeidet med å skape et godt psykososialt miljø på Rosenholm skole. Før jul jobbet vi med "positive ord" og "mobbefritt miljø". Dette er viktige tema vi skal fortsette med, men også "inkludere" og "fremsnakke"skal være tema utover våren.

I samarbeid med lærerne har vi blitt enige om at sosial kompetanse skal handle om dette, og være synlig både i klasserommene og ute på skolens område.

Assisterende rektor Lene Slettestøl Døhlen har ansvaret med å innkalle og være med på elevrådsmøtene.

Kontakt elevrådet

Har du som elev en sak som du ønsker at elevrådet skal ta opp, kan du ta kontakt med en av elevrådsrepresentantene enten i egen klasse eller en av de andre representantene.