Hovedseksjon

Aktiviteter på AKS Rosenholm

Informasjon om ulike aktiviteter på AKS Rosenholm skole.

Fysisk aktivitet og lek

På Rosenholm er vi glade i å bevege oss! Vi har aktiviteter som Gymsalaction, vi drar på aketurer gjennom vinteren og vi har svømmekurs over 3 ganger gjennom hele året. Svømmekurset tilbys alle, og i 1.-2. klasse er fokuset å ha det gøy og bli trygg i vannet, mens man i 4.klasse kanskje klarer å oppnå svømmeknappen. Vi starter tidlig på høsten slik at vi rekker alle i løpet av skoleåret. Vi har også frilek inne og ute i tillegg til organiserte tilbud som gir barna sosiale og grunnleggende ferdigheter, og mulighet til å etablere og utvikle vennskap.

Hver vinter deltar vi på Skiforeningens Skiskole. Vi blir hentet med buss og man kan få lånt skiutstyr til barna. Dette er et betalingstilbud som dere melder barna deres på, og betaler selv. Men vi stiller med voksne fra AKS og sørger for støtte under turen. På skiskolen er det mye fokus på skilek og enkle teknikker..

Natur, teknikk og miljø

Barna på Aktivitetsskolen Rosenholm er glade i å være ute enten det er tur i skogen eller fotball midt på vinteren.. Vi går på fisketur, tenner bål i skogen, går på ski, studerer værtegn, er på gårdsbesøk, adopterer trær, overnatter i gapahuk og mye mer. Alt dette tror vi gir grobunn for et nært forhold til naturen, som igjen fremmer barnas evne til refleksjon, bevistgjøring og undring. Vi har et flott samarbeid med Søndre Aas gård og har et læringsrikt program hver uke som innebærer kunnskap om ulike dyr, ridning og miljøvennlig naturbruk. Barna får være med på gårdsgruppe fire ganger hver i 1. klasse og fire ganger i 2. klasse.

Kunst, kultur og kreativitet

Vi har aktiviteter som; høytlesning, dans&drama, sangkor slik at barna for utviklet sine estetiske og kreative -evner. Forskjellige formingsmaterialer som maling og ulike perler blir benyttet slik at barna blir kjent med ulike uttrykk og håndarbeid. Vi prøver også å fremme våre barns ulike kulturer ved å feire ulike høytider. Vi inviterer foresatte og viser noe av det vi har lagd og lært på aktivitetsskolen til jul og sommeravslutning.

Lekser og fordypning

Tilrettelegging for hjelp til lekser for de som ønsker å gjøre lekser hos oss. Foresatte er ansvarlig for gjennomgang av leksene sammen med barna. Vi har samlingsstund en gang i uken for 1. klasse, og 2. ganger i måneden for 2. klasse. Her jobber vi med ukens bokstav, lytteleker, fortellerkort, rim og regler og ulike sosiale ferdigheter.

Vi leser ulike bøker under måltidet oppe på Rosetten, og har lesegrupper nede på Rosenknoppen. Forskning viser at veiledet lesing hvor vi snakker om innholdet i boka gir barn

gode lesestrategier og vil lykkes med lesingen og innholdsforståelse. Pedagogiske spill og læringsstøttene aktiviteter samt masse kos og moro har vi hver dag.

Mat og helse

Vi har matlagings grupper for 1.-4.klasse og barna får også hjelpe med de faste måltidene når det er mulig. Vi lærer barn gode rutiner for håndvask og har fokus på god hygiene under matlagingsgrupper og måltid.

Betalingsaktiviteter

Skiskolen er eneste betalingsaktivitet vi har i løpet av et skoleår i tillegg til ferietilbudet. Skiskolen er et eksternt kurs i regi av Skiforeningen som betales direkte til Skiskolen.

Aktiviteter på AKS til å laste ned

Barn som eksperimenterer med maling på AKS Rosenholm skole

Halvårsplan for AKS høst 2018

Påmelding til aktivitetene