Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

SMU-skolemiljøutvalg

Disse sitter i Skolemiljøutvalget på Rosenholm skole

  • Astrid Ledang Des Rosiers (ekstern)
  • Vivi Ann Hansen Midttun   (sosiallærer)
  • Linda Marie Osmundnes   (rektor)
  • Elevrådet                              (leder)
  • Maryam Aghazadeh           (ekstern)