Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelsen: 


Rektor 

Linda Marie Hegler Osmundnes

Tlf: 45666872

Assisterende rektor


Lene Slettestøl Døhlen

Tlf: 46832869

Inspektør

Hakija Hauge-Hrnic

( I foreldrepermisjon frem til 19. november ) 

Tlf: 45870573

Fungerende Inspektør 

Beate Thormodsæter Westad

Tlf: 91106158

AKS-leder

Geraldine Grindrud Ahssain
Tlf: 468 38 748

Administrasjon: 

Sosiallærer


Vivi Ann Hansen Midttun
Tlf: 46 82 89 62

Kontorleder

Tony Austria

Tlf: 46803861

Helsesykepleier 

Torill Kristin Walderhaug Morvik 

94783711

Driftsleder

Kjetil Nyhus

Tlf:46883397

2. trinn

3. trinn

4. trinn

6. trinn

7. trinn