Hovedseksjon

Handlingsplan for elevenes psykososiale miljø

Vi har laget en forenklet versjon av planen som gjør det lett  for elever og foresatte å få oversikt over sine rettigheter og skolens plikter i forbindelse med elevens rett til et godt psykosialt miljø.