Hovedseksjon

MAM

Elev i klasserom
MAM er et prosjekt ledet av NTNU i Trondheim, og har vært gjennomført i samarbeid med skoler i bydelen i en periode over 2 år. Vi viderefører nå prosjektet, og har som mål å «løfte» det inn i alle klasserom
Utviklingsarbeidet drives av matematikklærere som har tatt MAM-kurset. Fokus på samtaletrekk og algoritmisk tenkning.