Hovedseksjon

Temaer

Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige teamene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftigutvikling.  På Rosenholm skole har vi valgt å dele skoleåret i ulike perioder knyttet opp mot de tverfaglige temaene. 

 

Du og jeg og vi to

August og september 

Vi i verden 

Oktober og novembe

Tradisjoner 

Desembe

Fordeling av goder 

Januar og februar

Jorda vi bor på

Mars og april

Skaperglede 

Mai og juni