Hovedseksjon

Vår profil

Skolen har to byomfattende spesialgrupper og egne lokaler for Aktivitetsskolen (AKS). I nærmiljøet vårt har vi Hvervenbukta, Søndre Ås gård, idrettsbane og svømmehall.

På Rosenholm skole skal elevene trives, faglig og sosialt. Vår grunnleggende tanke er at vi som pedagoger skal være tydelige ledere og sette elevene i sentrum. Vi har høye faglige og sosiale ambisjoner på elevenes vegne, og ønsker å utgjøre en forskjell for den enkelte elev. 

Hver klasse har sitt eget klassehus med grupperom, garderobe og toalett i tillegg til klasserommet. I Rosenhallen finner du gymsalen og den ene av spesialgruppene (M-gruppen) har sin base her. I byggets underetasje finnes det spesialrom for praktisk/estetiske fag, gymgarderober og et mindre undervisningsrom. Aktivitetsskolen har også sitt eget hus, og dette ligger vis-a-vis administrasjonsbygget.

Et nært og tett samarbeid med foresatte vektlegges sterkt. Skolemiljøet vårt skal være raust og inkluderende med stor vekt på respekt for andre.