Kampanje om hodelus

Vår skole skal delta i uke 35, helgen 1. og2. september.Vi håper alle elever på vår skole støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos oss.