Hovedseksjon

Digitale ferdigheter

Programmering på nettbrett

Digitale ferdigheter er en av ferdighetene elevene skal mestre ifølge læreplanen. De nye læreplanene  har mer vekt på teknologi og digitale ferdigheter enn tidligere læreplaner. Digitale ferdigheter skal være en integrert del av opplæringen i fag. De nye læreplanene vil være førende for arbeidet vårt med læring og den kompetansen elevene skal utvikle på skolen.