Hovedseksjon

Læringsbrett

Elev på ipad

Læringsbrett 1:1

Alle elevene på skolen har hvert sitt læringsbrett. Dette bruker elevene til å innhente informasjon, skrive, regne, ta bilder og video og lage egne bøker, presentasjoner eller rapporter. Vi bruker produksjonsapper som BookCreator, Pages, Keynote, iMovie m.fl. til å produsere materiale som brukes i læringsarbeidet. Elevene kan ta med læringsbrettet hjem og gjør lekser på det. Showbie brukes til kommunikasjon av oppgaver og tilbakemeldinger mellom lærer og elev.

Vi skal bruke læringsbrettene for å utvikle gode digitale ferdigheter hos elevene og vi skal bruke disse som et verktøy for læring, på lik linje med andre verktøy. Det vil si at vi skal bruke læringsbrettene når det er hensiktsmessig for det elevene skal lære. I følge ny læreplan skal for eksempel elevene lære å skrive både for hånd og med tastatur. Vi skal fortsatt bruke skrivesaker, bøker og andre læringsressurser.