Leksehjelp

Alle på Aktivitetsskolen som ønsker det skal få hjelp til lekser. Gjennom tilbudet om støtte i leksearbeidet skal eleven gis mulighet for faglig utvikling og progresjon. For å gi barna en god sammenheng mellom aktiviteter i skolen og aktivitetsskolen jobber vi med fordypning innenfor temaer fra skolens halvårsplaner som f.eks. samlingsstunder med bokstaver, samekultur eller verdensrommet på smartboard. Ved å arbeide med repetisjon håper vi å bidra til barnas faglige utvikling.

Barna har anledning til å gjøre lekser hos oss fra kl.16-17 etter endte aktiviteter.