Hovedseksjon

Leksehjelp

Alle på Aktivitetsskolen som ønsker det skal få hjelp til lekser. Barna har anledning til å gjøre lekser hos oss fra kl. 16-17 etter endte aktiviteter.

Gjennom tilbudet om støtte i leksearbeidet skal eleven gis mulighet for faglig utvikling og progresjon.

For å gi barna en god sammenheng mellom aktiviteter i skolen og aktivitetsskolen jobber vi med fordypning innenfor temaer fra skolens halvårsplaner som f.eks. samlingsstunder med bokstaver, samekultur eller verdensrommet på smartboard. Ved å arbeide med repetisjon håper vi å bidra til barnas faglige utvikling.