Hovedseksjon

Samarbeidet mellom Rosenholm skole og barnehagene.

Grunnlaget for læring legges tidlig, og Rosenholm skole har derfor et tett og systematisk samarbeid med barnehagene i nærområdet om førskoleuker hvert vårsemester.  

Pedagog fra skolen og Aktivitetsskolen gjennomfører opplegg for skolestarterne en dag pr. uke i tre uker. Dette skjer i samarbeid med pedagogene i Åstun og Åsbråten barnehage. Barn fra andre barnehager i nærområdet inviteres til å bli med en av samarbeidsbarnehagene på disse ukene. Vi har skoleøkter i små grupper, leser, leker og blir kjent på skolen. 

 På denne måten er barnehage og skole hånd i hånd om opptakten til barnas skolegang.