Hovedseksjon

Samarbeid med barnehagene

Grunnlaget for læring legges tidlig. Derfor har Rosenholm skole inngått et systematisk samarbeid med barnehagene om førskoleuker hvert vårsemester. Pedagog fra skolen og Aktivitetsskolen gjennomfører opplegg for skolestarterne en dag pr.uke i seks uker i Bertram og Åsbråten barnehager. Åstun er med enten Bertram eller Åsbråten. På denne måten er barnehage og skole hånd i hånd om opptakten til barnas skolegang.