Planleggingsdag våren 2019

28.05.18 vedtok Byrådsavdelingen for kunnskap og oppvekst ny forskrift om kommunale Aktivitetsskoler i Oslo kommune. En av endringene i vedtektene er i § 6 (gml §8) om åpningstid. Nytt i det kapittelet er at aktivitetsskolen kan holde stengt i forbindelse med planleggingsdager inntil to dager i året.

 

Aktivitetsskolen Rosenholm gjennomfører planleggingsdag, fredag 31.05.19 og holder derfor stengt denne dagen

 

Planleggingsdag 31.mai