Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftstyret oppnevnes av bystyret for 2 år om gangen. Det har to representanter fra foreldrene, tre bydelspolitikere og to reprsentanter for de ansatte.

Alle medlemmene i det sittende styret er oppnevnt fra 12. september 2022 og det har følgende sammensetning:

 • Mia Charlotte Østergaard (leder og foresatterepr.)
 • Tove S. Galaaen (foresatterepr.)
 • Cathrine Victoria K. Paulsen ( politi. rep.- H) 
 • Hilde Lie (polit. repr. - A)
 • Kyrre Johansson ( polit. repr. - MDG)
 • Siri Hjorth-Johansen (ansattrepr.)
 • Indra Dait (ansattrepr.)