Driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftstyret oppnevnes av bystyret for 2 år om gangen. Det har to representanter fra foreldrene, tre bydelspolitikere og to reprsentanter for de ansatte.

Alle medlemmene i det sittende styret er oppnevnt fra 1. januar 2016 og det har følgende sammensetning:

 • Andreas Bredal (leder og foresattrepr.)
 • Tonje Mallaug (foresattrepr.)
 • Ulf Novsett (polit. repr - H)
 • Hilde Lie (polit. repr. - A)
 • Ida Normann (polit. repr. - MDG)
 • Siri Hjorth-Johansen (ansattrepr.)
 • Indra Dait (ansattrepr.) 

Protokoll Ds Rosenholm 06.11.19

Protokoll DS Rosenholm13.5.19