Ordensreglement

Alle skolene i Oslo har et ordensreglement. Reglementet sier noe om hva som er gjeldende regler på skolen og hvilke sanksjoner skolen kan ta i bruk om reglene brytes.

Reglementet baserer seg på Oslo kommunes sentrale forskrift om ordensreglene i skolen.

Det lokale reglementet for Rosenholm skole er vedtatt av driftsstyret.