Hovedseksjon

Logos

Elev som leser.

Logos er en normert PC-basert diagnostisk test. Hensikten med testen er å kartlegge elever med lese- og skrivevansker. På Rosenholm skole har vi to pedagoger som utfører testingen etter behov.

 Før man går i gang med testingen må foreldrene gi sitt samtykke.

Hensikten med logos-testen er å avdekke språklige utfordringer som kan skyldes mange forhold.