Hovedseksjon

Velkommen til Rosenholm skole som skolestarter.

Barn som løper i skolegård
 

 Innskriving:

Innskriving av barn født i 2017 som skal begynne i 1. klasse høsten 2023 ble gjort digitalt i år. Vi ønsker likevel velkommen innom oss til barnas innskrivingsdag torsdag 16.februar mellom kl.16.00-17.30 på skolens bibliotek (1. etasje i det grå administrasjonsbygget).

Ledelsen og sosiallærer ser frem til å ta imot barn og foresatte. Barna får skrive seg inn i skolens bok med en magisk penn, og dere får mulighet til å hilse på oss i ledelsen og stille spørsmål om skole og AKS.

 

Barnehagesamarbeid og førskoledager:

Vi gjennomfører førskoleuker i uke 10-15 i samarbeid med Åstun og Åsbråten barnehage våren 2023. Barna inviteres til tre førskoleøkter på skolen, en dag per uke. Dette foregår i barnehagetiden og organiseres av pedagoger fra skole, AKS og barnehage. Barn som ikke går i en av samarbeidsbarnehagene inviteres til å ta kontakt med skolens ledelse dersom de ønsker å delta. De deltar da med en av barnehagene, men må følges til og fra skolen av foresatte.

 

Onsdag 31. mai og torsdag 1. juni inviteres kommende skolestartere til førskoledager på skolen. Det er viktig for barna at foresatte prioriterer disse dagene. Barna deles opp i to grupper, og får mulighet til å bli kjent med skolen, noen av skolens ansatte og fremtidige medelever. Gruppene de er i disse to dagene er ikke gruppene/klassene de vil gå i ved skolestart.

 

Sette sammen grupper/klasser:

I etterkant av barnehagesamarbeidet og førskoledagene setter skolen sammen gruppene som starter sammen i august. Vi setter gruppene sammen etter observasjoner vi gjør under skoleøktene og førskoledagene, samt informasjon fra barnehagene og dere foresatte. Vi ser også på elevenes adresse, kjønn og barnehage de har gått i.

 

Forberedelser hjemme før skolestart:

Før skolestart er det lurt å øve ekstra på:

  • å gå på toalettet alene, og klare å tørke seg selv.

  • å ta av og på jakke/dress på egenhånd.

  • å ta av og på sko selv, og eventuelt knyte skoene selv dersom man har sko med lisser.

  • å kunne åpne og lukke sekken sin, og pakke inn og ut av den.

  • å vente på tur

  • å kjenne igjen navnet sitt.

 

 

Aktivitetsskolen (AKS) i august før skolestart:

På skolen finnes det også et sted som heter Aktivitetsskolen. Her kan elever være før og etter skoletid, og i ferier når de voksne er på jobb. Noen av barna begynner på Aktivitetsskolen i begynnelsen av august før skolen starter. Dersom man ønsker å starte før skolestart er siste frist for å søke om plass, 1. mai 2023. Under sommeråpent på AKS i august blir barna kjent med skolen, Aktivitetsskolens ansatte og medelever både på eget trinn og på 2.-.4 trinn. De vil delta på ulike aktiviteter i gymsalen, i skolegården og i det store røde aks-bygget.

Vi oppfordrer foresatte til å søke om oppstart på AKS, 1. august 2023 dersom man ønsker å begynne før skolestart, men dere står fritt til å velge andre dager også.

Oppstartsdagen 1. august vil være en kortere dag enn vanlig for å gi barna en trygg, god og myk start.  Første dagen er fra kl.10-14, og barna på 2.-4. trinn går ut på tur denne dagen slik at barna på 1. trinn får skolen for seg selv. Det blir kort info til foresatte, omvisning av aks-bygget, lek inne og ute, og samlingsstund første dagen. De andre dagene holder Aks åpent fra kl.07.30-17.00 for elever med heldagsplass. Barn med halvdagsplass/gratis kjernetid kan kun benytte seg av AKS på 2 bestemte dager i uken i ferien.

Dersom man velger oppstart en annen dag enn 1. august vil dere likevel bli tatt godt imot av de ansatte på AKS, men da vil det ikke være lik struktur med kort dag uten andre elever fra øvrige trinn til stede.

 

Skolestart:

Første skoledag i år er mandag 21.august. Elever og foresatte ønskes velkommen av rektor, og klassene blir ropt opp. Hver elev ropes opp og går frem på en rød løper for å hilse på rektor og læreren sin før de stiller opp på trappa foran administrasjonsbygget for et felles gruppebilde. Når alle barna i en klasse er ropt opp går de samlet ned til klassehuset sitt sammen med læreren sin. Foreldre følger barna til klassehuset, men kommer raskt opp igjen til musikkrommet for et kort infomøte.

Å begynne på skolen er en stor overgang fra å gå i barnehagen, så vi bruker de første skoleukene på å bli kjent og på å trygge barna på skolen. I tillegg til å lære å lese, skrive og regne det første året, skal elevene også lære seg hva det innebærer å være elev på skolen.

Å ha sin aller første skoledag er en STOR og viktig begivenhet i barnas liv, og oppleves kun en gang i livet. Vi oppfordrer derfor foresatte til å hente barna sine etter endt skoledag og feire dagen med å gjøre noe hyggelig sammen.

 

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til skolen vår og gleder oss til å bli kjent med både barn og foresatte!

Klikk her hvis du ønsker å laste ned dette dokumentet.