Hovedseksjon

Skolens historie

Skolen ble bygget utradisjonelt med ett administrasjon- og spesialrombygg og 15 klassehus spredt utover hele skråningen. Ideen bak var fleksibilitet; deler av skolen kan brukes på kvelden uten at andre deler må holdes åpne. Husene kan lett flyttes eller bygges om når befolkningsstrukturen endres.

Elevtallet økte raskt, og allerede i 1990 ble det behov for å utvide skolen med 3 klassehus. Dette ble likevel ikke nok, og 1995 var elevtallet oppe i 460 elever. Da ble det besluttet at det måtte bygges en ny skole, Lusetjern, og i den forbindelse ble skolegrensene forandret. I dag er er Rosenholm skole en forholdsvis liten skole med i underkant av 250 elever.

Den første rektoren var Siri Bergland. Hun var på Rosenholm til 1993. Da overtok Ruth Sandal og i en imponerende alder av 70 år, overlot hun roret i 2005 til  Nina Boklund, og i desember 2013 overot hun roret til  Christian Gulnes. I juni 2017 fikk skolen Gullborg Stølsdal til rektor. Hun var rektor fram til august 2022. Da overtok  Linda Marie Hegler Osmundnes som rektor.