Hovedseksjon

Pålogging: Skoleplattform Oslo

Det ble utarbeidet et eget informasjonsskriv. I informasjonsskrivet står det hvordan man logger seg på og hva den nye løsningen innebærer.

Påloggingen gjøres via hjemmesiden. Øverst i høyre hjørne finner du knappen for "Logg inn"
Når du klikker på denne får du to valg: "Elever og ansatte og foresatte"
Elevene klikker seg inn på "elever og ansatte" og du som foresatt klikker deg inn på "foresatte".

Inne i Portalen finner dere ulike "apper" utfra hvilket behov elever og ansatte har, og du som foresatt har.

Elever

Du finner itslearning, Fravær, Office365, e-post, Salaby og Radius. 

Foresatte

Du finner fravær for dine barn, itslearning (mine fag) og OM, som er en lenke til nyheter/hva som skjer i Osloskolen.

Hvis det er noe dere lurer på i forbindelse med denne løsningen eller andre ting som vedrører IKT, kan dere kontakte skolens IKT ansvarlig: Siri Hjorth-Johansen.