Hovedseksjon

Byrådets forslag for nye priser

Byrådet har kommet med forslag om nye priser på AKS

I budsjettforslaget for 2022 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,7% for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen. De foreslåtte takstene fra 1.1.2022, er følgende: 

Inntekt 

tom kr 239 409 

tom kr 425 616 

fra kr 425 617 

Heldagsplass ved skoler med gratis kjernetid 

 

252 

    

462 

 

1 069 

 

Det betales ikke for kost for gratis kjernetid. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.  

I vedtekter for kommunal skolefritidsordning i Oslo kommune, § 12 Varsel om økt oppholdsbetaling, står følgende: Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst 6 ukers skriftlig varsel.  

Budsjett for 2022 blir endelig vedtatt i desember.