Hovedseksjon

Nye inntektsgrenser for oppholdsbetaling i AKS for budsjettåret 2023

Nye inntektsgrenser fra 1.5.23: 

Inntekter 

tom kr 266 895 

 

tom kr 474 480 

 

fra kr 474 481 

 

Heldagsplass ved skoler med gratis kjernetid  

261,- 

479,- 

1108,- 

 

Det betales ikke for kost for skoler med gratis kjernetid. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn. 

 

Ta kontakt med skolen dersom familiens samlede inntekt er under 474 481,- for å få redusert oppholdsbetaling.