Hovedseksjon

Elevundersøkelsen for 2023, er publisert

Elever som sitter i klasserommet.

Elevundersøkelsen er derfor et viktig verktøy for å utvikle praksisen vår videre og for å ivareta plikten til å undersøke den enkelte elevs trivsel.

Etter flere år med relativt stabile tall i Elevundersøkelsen, ser vi at det er en markant økning i hele landet når det gjelder andelen elever som opplever mobbing i grunnskolen. Likevel svarer de aller fleste elevene på 5.-7.trinn at de har et godt læringsmiljø hvor de trives godt. Elevene svarer at de får støtte fra lærerne og hjemmet, får faglige utfordring og opplever mestring. Dette samsvarer med Rosenholm skole sine resultater.

Tallene stemmer til en viss grad med den opplevelsen mange av oss ansatte på skolen har. Vi ser en økning i elevmiljøet når det gjelder krenkende språkbruk og handlinger. Dette jobber vi hardt med på skolen, men her må hjemmene og skolen jobbe sammen, fordi språkbruk som inneholder skjellsord, sjikane og banning gjør miljøet mer utrygt, også utenfor skolen. Dette blir også tema på foreldremøtene fremover.

Undersøkelsen gir oss en tydelig tilbakemelding fra elevene, og vi vil umiddelbart sette i gang med undersøkelser og tiltak for å finne ut av hvorfor tallene er så høye, i samarbeid med elevrådet, FAU og skolens ansatte. Vi er allerede i gang med elevsamtaler for å undersøke resultatene våre nærmere, samt at vi skal lage tiltaksplaner på alle trinn for å sikre at våre elever skal ha et trygt og godt læringsmiljø.

Ta gjerne kontakt med skolens ledelse dersom du har spørsmål, bekymringer eller innspill til oss.