Nytt fra 4.trinn

Elevene står på rekke og skal løse hver sin oppgave som læreren holder foran dem.
. På torsdag skulle elevene stille opp og velge mellom fire ord de skulle si et antonym til. Dersom det var vanskelig fikk de få hjelp av lærer eller medelever.