Hovedseksjon

Prosjektdag på 3:trinn

En gruppe mennesker som bygger en snøperson
En gruppe mennesker i snøen
en snøperson med et par personer som sitter på en benk